Kurban-bajramska čestitka

Kurban-bajramska čestitka,
Dragi moji,
Na isti način kao što je Hadž radost u srcima ljudi, koji će ove godine biti na Arefatu, Muzdelifi i haremu Kabe tako je Kurban-bajram radost u dušama miliona ljudi u kućama, džamijma, selima i gradovima širom naše domovine, ali i u kućama i džamijama bošnjačke dijaspore od Sidneja do Osla i od Toronta do Pariza.
Deset prvih dana mjeseca zu-l-hidžeta sa sutrašnjim danom Arefata, koji je najblogoslovljeniji dan u godini, su mubarek dani kao što su deset zadnjih noći mjeseca ramazana sa noći Lejletu-l-kdara, koja je bolja od hiljadu mjeseci.
Zato je dan Arefata prilika za sve ljude na planeti Zemlji koji u svom srcu nose kelime-i-šehadet, svjedočanstvo istine o Jednom Bogu, da se ujedine u dovi Allahu Jedinom za mir i sigurnost u srcima i dušama svih ljudi i naroda dobre volje uvijek i na svakom mjestu.
Muslimani i muslimanske ma gdje bili imaju moralnu obavezu da na dan Arefata uče dovu Svevišnjem Allahu da prestanu svi ratovi, da se zaustavi prolijevanje krvi nevinih ljudi, posebno djece, da se nađe pravedno rješenje za sve nacije u svijetu gdje ima nepravde, da muslimanski vladari i narodi pažljivo poslušaju i iskreno prime ovu arefatsku poruku Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., koji je rekao:
O, ljudi! Bog vas je stvorio od jednog pretka, od Adema, a Adem je stvoren od zemlje. Kod Boga je nabolji onaj sa najboljim karakterom. Nema prednosti Arap nad nearapom niti nearap nad Arapom, osim po moralnom karakteru!
Čovjek je Božije stvorenje i neka je proklet onaj koji to stvorenje ugrožava. Svi ćemo doći pred Boga i On će nas pitati za naša riječi i djela!
O, vjernici! Govorite uvijek istinu, neka vas nikad mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Budite svjesni Božijeg prisustva, jer Bog poznaje vaša djela!
Nemojte činiti nepravdu drugome pa će i vama biti dobro. Ako je vaš dužnik u nevolji, produžite mu rok plaćanja, a ako ste u položaju da mu dug oprostite, to je još bolje. Bojte se onoga dana u kome ćete svi doći pred Boga i gdje je Bog vrhovni sudija i apsolutna pravda!
O, vjernici! Kad se obavezujete da ćete dug platiti na vrijeme i kad uopće pravite ugovore, stavite to napismeno, tačno i vjerno, onako kako ste ugovorili. Ove mjere opreznosti pred Bogom su najopravdanije i to je najsigurnije dokazano sredstvo da se izbjegne svaki nesporazum i sumnja!
Stvari koje su vam dane u amanet čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su!
Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu svete i neprikosnovene kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto – Arefat na kome se nalazimo, sve dok se ne sastanete s Gospodarem vašim!
Ženite se onima koje volite, a kad vas je Božija volja sjedinila, onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene, kao što i one imaju pravo na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i s mnogo dobrote!
Nemojte tražiti razvod braka bez važnih razloga, jer od svih stvari koje je dopustio, Bog najviše mrzi razvod braka. Žene su vam se predale na vjeru Božiju, poštujte, dakle, amanet Božiji!
Čuvajte imanja maloljetnih, nemoćnih i slaboumnih. Nemojte upotrebljavati njihova imanja da umnožite svoja. To bi bio težak grijeh!
Nemojte se nakon moje smrti vratiti bezboštvu, te se okomiti jedni na druge. Ta ja sam vam ostavio ono što će vas voditi, Knjigu Božiju, koja će vas, ako je se vjerno pridržavate, uvijek čuvati da ne zalutate s pravog puta, sa staze pravde i istine. To je Knjiga jasna i pozitivna, koju je sam Allah objavio!
Imate pred sobom moj cijeli život, moje riječi i moja djela. Sve što sam govorio i radio, nastojao sam da to bude u potpunom skladu s Božijim naređenjem!
Nema jasnijih, uvjerljivijih i potrebnijih poruka od ovih Alejhisselamovih poruka za sve muslimane svijeta i zato je naša dova Allahu Svevišnjem da prosvijetli um muslimanskim vladarima i osvjetli put muslimanskim narodima da u ovim arefatskim porukama nađu mir u duši i sigurnost u svojim srcima, u svojim kućama, u svojim gradovima i na svojim ulicama.
Allahu Svemogući, osnaži nas na putu istine i pravde!
Allahu Sveznajući, pouči nas da se međusobno volimo i poštujemo!
Allahu Milostivi, smiluj nam se u našim nevoljama tako Ti svetosti Hadža i Kurban-bajrama! Amin!
Bajram Šerif Mubarek Olsun!
Sretan Hižaslav svim Bošnjacima i Bošnjaknjama ma gdje bili da se vrate svojoj bosanskoj hiži! Amin!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *